Zomerconcert 2019

Nach Dir, Herr, verlanget mich

Het Kunstorkest speelde samen met het koor van de Utrechtse studentenvereniging Sola Scriptura een programma met religieuze muziek. Werken van Bach, Vivaldi en Purcell stonden op het programma.

14, 15 juni, Willibrordkerk te Utrecht.