Het orkest

Het Kunstorkest

Het Kunstorkest is het enige studentenbarokorkest in Nederland en is gevestigd in Utrecht. Met een gezellige groep van 15 tot 20 studenten speelt het orkest zowel bekende als volstrekt onbekende muziek uit de periode 1600-1800. Er wordt gespeeld op moderne instrumenten, maar daarbij wordt gestreefd naar een zo authentiek mogelijke manier van uitvoeren. Zoals dat voor een barokorkest gebruikelijk was, speelt het orkest niet met een dirigent maar met een concertmeester. Barokspecialist Hans Lub leidt het orkest met veel enthousiasme en humor en leert de orkestleden tegelijkertijd veel bij over het spelen van barokmuziek. Van origine bestaat het barokorkest uit strijkers en twee hobo’s, waaraan als het nodig is, (blok)fluiten, hoorns, trompetten of pauken worden toegevoegd. Het klavecimbel behoort, samen met de celli, bassen en soms de fagot en het orgel tot de continuo-sectie.

Per jaar werken we aan drie verschillende projecten, die telkens worden afgesloten met twee concerten. Verder worden regelmatig kamermuziekavonden georganiseerd. Op deze gezellige avonden brengen leden in ensemblevorm muziek (en ander moois) aan elkaar ten gehore. Ook is het traditie geworden om ’s zomers te zeilen op het skûtsje Sljôcht & Rjôcht in Friesland en op de Waddenzee.

Concertmeester

Illustratie door Micky Dirkzwager

Sinds september 2002 wordt het orkest geleid door barokviolist Hans Lub. Hij begon als dirigent, maar legde een jaar later alweer het stokje neer om het orkest voortaan als concertmeester te leiden, zoals dat in de 18de eeuw gebruikelijk was. Hans Lub studeerde viool bij Pavel Šorm aan het Utrechts Conservatorium en barokviool bij Alda Stuurop. Hij maakt (of maakte) deel uit van Concerto d’Amsterdam, barokorkest Eik en Linde, Das Neu-Eröffnete Orchestre en (als vedelspeler) de ensembles voor laat-middeleeuwse muziek Fala Música en het Noorse Currentes. Hans is binnen én buiten het Kunstorkest bekend om zijn mooie aanwijzingen en gevatte vergelijkingen. Zijn uitspraken verschijnen op onze Facebookpagina als ‘Hans-van-de-week’.


Geschiedenis

Het Kunstorkest is in maart 1982 opgericht door barokfagottist Norbert Kunst en heeft haar naam aan hem te danken. Het orkest is ontstaan uit een cursus uitvoeringspraktijk bij het toenmalige Cantoraat (tegenwoordig Cultureel Centrum Parnassos). Sinds 1985 is het orkest zelfstandig. Het is aangesloten bij het KOSMU, de overkoepelende organisatie van studentenmuziekgezelschappen in Utrecht.

Van 1989 tot begin 1999 nam violist en dirigent Lu van Albada het gezelschap onder zijn hoede, waarna Norbert Kunst weer een aantal jaren voor het orkest heeft gestaan.