Contact

Meer weten? Kijk eens op onze facebookpaginainstagram of ons YouTube-kanaal!

Je kunt contact opnemen met het orkest per mail via secretariskunstorkest@gmail.com

Voor zakelijke aangelegenheden  is ons postadres:

Stichting Kunstorkest
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht

In 2020-2021 bestaat het bestuur uit:

Abe Wolthuis voorzitterkunstorkest@gmail.com
Lucas Maisel penningmeesterkunstorkest@gmail.com
Igor Sweet secretariskunstorkest@gmail.com


Voor financiële steun aan het orkest kunt u contact opnemen met de penningmeester. Voor de vele activiteiten die het Kunstorkest organiseert is geld nodig. Grotendeels krijgen wij dit geld binnen via contributie van de leden, subsidies, recettes, inkomsten uit advertenties en bijdragen van fondsen, maar het orkest kan uw steun altijd gebruiken. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL59 INGB 0001 6504 80 ten name van Stichting Kunstorkest. Graag onder vermelding van ‘Financiële steun aan het Kunstorkest’. Vanaf een bedrag van €25,- per jaar krijgt u korting op uw toegangskaartje. Ook voor sponsoring kunt u contact met ons opnemen. Heel hartelijk bedankt!