Concerten

Fête de Noël – Kerstconcert 2023

Dit jaar werkt het Kunstorkest mee aan het programma “Fête de Noel” van Ensemble Illustre, onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel. Op het repertoire staan onder andere de Messe de Minuit van M.A. Charpentier en werken van Carissimi, Bach en Locatelli.

Het concert vindt plaats op vrijdag 22 december om 20:15 in de Pieterskerk te Utrecht. Kaarten zijn verkrijgbaar via pieterskerkconcerten.nl.

Armonico Tributo

Op de valreep speelt het Kunstorkest toch nog een concert! Voordat de cultuur weer in de winter verdwijnt, komt het Kunstorkest nog een keer samen om voor publiek te spelen. We sturen de bezoekers de lange, donkere dagen voor Kerst in met Mozart, Muffat, Telemann en Zelenka. We hebben al menig concert af moeten blazen. Daarom spelen we nu met graagte voor u. Komt dat horen!
Zaal open: 15.00 uur.
Aanvang concert: 15.15 uur.
7.50/10 euro. Kaartverkoop aan de deur.

L’Amour malade

In de kerstperiode van 2020 speelt het Kunstorkest muziek van o.a. Jan Dismas Zelenka en Johann David Heinichen onder het thema L’amour malade.

Twee concerten zullen plaatsvinden op 11 en 12 december.

Winterconcert 2019

l’Orchestre Danse

In de winter van 2019, 375 jaar na het begin van de regeerperiode van Louix XIV, de zonnekoning, trok het Kunstorkest de stoute schoenen aan om de herinnering aan deze vermaledijde en bewonderde monarch weer op te rakelen. We hebben ons laten inspireren door de prachtige film Le Roy Danse over het muziek- en dansleven op het hof van Louis XIV. Die grandeur werd in beeld en geluid getoond door delen van de film te laten zien terwijl we de muziek van Louis’ hofcomponist, Lully, ten gehore brachten. Maar de inspiratie en autoritaire verleiding ging verder in ons programma: zoals Louis XIV het stralende middelpunt was van zijn hof, zo plaatsten we een paar van onze eigen leden in een gelijke majestueuze plek door soloconcerten (hobo, viool, cello) te spelen van Vivaldi en Leclaire.

Met dank aan U-fonds https://www.facebook.com/STUF.Ufonds/

Zomerconcert 2019

Nach Dir, Herr, verlanget mich

Het Kunstorkest speelde samen met het koor van de Utrechtse studentenvereniging Sola Scriptura een programma met religieuze muziek. Werken van Bach, Vivaldi en Purcell stonden op het programma.

14, 15 juni, Willibrordkerk te Utrecht.