Jaar: 2020

L’Amour malade

In de kerstperiode van 2020 speelt het Kunstorkest muziek van o.a. Jan Dismas Zelenka en Johann David Heinichen onder het thema L’amour malade.

Twee concerten zullen plaatsvinden op 11 en 12 december.

Winterconcert 2019

l’Orchestre Danse

In de winter van 2019, 375 jaar na het begin van de regeerperiode van Louix XIV, de zonnekoning, trok het Kunstorkest de stoute schoenen aan om de herinnering aan deze vermaledijde en bewonderde monarch weer op te rakelen. We hebben ons laten inspireren door de prachtige film Le Roy Danse over het muziek- en dansleven op het hof van Louis XIV. Die grandeur werd in beeld en geluid getoond door delen van de film te laten zien terwijl we de muziek van Louis’ hofcomponist, Lully, ten gehore brachten. Maar de inspiratie en autoritaire verleiding ging verder in ons programma: zoals Louis XIV het stralende middelpunt was van zijn hof, zo plaatsten we een paar van onze eigen leden in een gelijke majestueuze plek door soloconcerten (hobo, viool, cello) te spelen van Vivaldi en Leclaire.

Met dank aan U-fonds https://www.facebook.com/STUF.Ufonds/